Історія України
На Головну сторінку
Лінгвоцид українського народу

-1690 р.Собор російської православної Церкви осудив "кіевскія новія книги" С.Полоцького,П.Могили,К.Ставровецького,І.Галятовського,Л.Барановича,А.Радивиловського та інші,наклавши на них "прокляцтво и анафему,не точію сугубо и трегубо,но и многогубо".
-1720 р.Указ Петра 1 про заборону друкувати в Малоросії(Україні) будь-які книги,крім церковних,які необхідно "для повного узгодження з великоросійськими,з такими ж церковними книгами справляти....,щоби ніякої різниці і окремого наріччя в них не було".
-1753 р.Указ про заборону викладання українською мовою в Києво-Могилянський академії
-1769 р.Заборона Синоду Російської православної Церкви на друкування та використання українського "Букваря".
-1784 р. Переведення викладання у Києво-Могилянський академії на російську мову.
-1786 р. Київський митрополит С.Миславський наказав,аби в усіх церквах дяки та священики читали молитви і правили службу Божу "голосомъ,свойственнымъ россійському наречію".Те ж саме було заведено і в школах України.
-1789 р. Розпорядження Едукаційної комісії Польського сейму про закриття українських церковних шкіл та усунення з усіх інших шкіл української мови.
-1808р. Закриття Українського інституту Львівського університету.
-1817р. Постанова про вікладання в школах Західної України лише польською мовою.
-1862 р. Закриття українських недільних шкіл-безоплатних,для навчання дорослих.
-1863 р. Циркуляр міністра внутрішніх справ П.Валуєва про заборону видавати підручники,літературу для народного читання та книжки релігійного змісту українською мовою,якої по його словам:"не было ,нет и быть не может".Цього ж року заборонено ввіз і поширення в російській імперії львівської газети "Мета".
-1864 р. Статут про початкову школу:навчання має проводитись лише російською мовою.
-1876 р.Указ Олександра 2 (Емський указ) про заборону ввозу до імперії будь-яких книжок і брошур на українській мові,заборону друкування оригінальних творів і перекладів,крім історичних документів та творів художньої літератури,в яких "не допускати жодних відхилень від загальновизначеного російського правопису".Заборонялись також сценічні вистави й читання та друкування текстів до нот українською мовою.
Москвофілів використовували для боротьби з українством у Галичині польські шовіністи.Так, М.Здзєховський закликав "порозумітися з москвофілами для того,щоб знищити українство,яке не дає спокою галицьким полякам".
-1881 р. Заборона викладання у народніх школах та виголошення церковних проповідей українською мовою.
-1884 р. Заборона українських театральних вистав у всіх губерніях Малоросії(України).
-1892 р. Заборона перекладати твори з російської мови на українську.
-1895 р. Головне управління у